Imprint & Privacyverklaring

Imprint

MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5
59602 Rüthen
Duitsland

Telefoonnummer: +49 2952 816-0
Fax +49 2952 816-66

info@meisterwerke.com

 

Handelsregister: HRB 3055, Amtsgericht Arnsberg

Bestuurder:
Johannes Schulte
Guido Schulte
Ludger Schindler

BTW-nummer: DE223430453

Verantwoordelijk in de zin van §55 RStV:

Ludger Schindler
Johannes-Schulte-Allee 5 
D-59602 Rüthen

 

Privacyverklaring zeltfussboden.de
We zijn blij met uw interesse in onze website. Het beschermen van uw privacy vinden we erg belangrijk. Hieronder vindt u uitgebreide informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. Hosting-diensten door een derde
Wij hebben een externe dienstverlener opdracht gegeven tot het uitvoeren van diensten omtrent hosting en weergave van de website. Dit dient ter behartiging van ons binnen een belangenafweging zwaarder wegend gerechtvaardigd belang bij een correcte weergave van ons aanbod. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of in daartoe bestemde formulieren in de webshop worden verzameld zoals hieronder beschreven, worden op zijn servers verwerkt. Een verwerking op andere servers vindt uitsluitend plaats binnen het hier omschreven kader.

2. Toegangsgegevens in server-logfiles
U kunt onze website bezoeken zonder gegevens over uw persoon aan te geven. Bij ieder bezoek aan een website slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op. Dit bestand bevat bijv. de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijdstip van de aanvraag, de hoeveelheid overgedragen data en de provider die de aanvraag verstuurt (toegangsgegevens) en documenteert de aanvraag.
Deze toegangsgegevens worden uitsluitend gebruikt om een probleemloze werking van de site mogelijk te maken en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter behartiging van ons binnen een belangenafweging zwaarder wegend gerechtvaardigd belang bij een correcte weergave van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na beëindiging van uw bezoek gewist.

3. Verzameling en gebruik van gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst
Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt en daarbij deze gegevens aan ons verstrekt (bijv. via een contactformulier of e-mail). We gebruiken de door u verstrekte gegevens voor het verwerken van uw vragen. Na verwerking van uw vragen worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van eventuele fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons een recht tot aanvullend gegevensgebruik voorbehouden welk wettelijk toegestaan is en waarover wij u hieronder informeren.

4. Gegevensgebruik voor reclamepost en uw recht van bezwaar
Daarnaast behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken, zoals bijv. voor het per post toesturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten. Dit dient ter behartiging van ons binnen een belangenafweging zwaarder wegend gerechtvaardigd belang bij een klantcontact via reclame.
Het sturen van reclame wordt in opdracht van ons door een dienstverlener uitgevoerd, waartoe wij uw gegevens aan deze partij doorsturen.
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen via de hieronder beschreven contactmogelijkheid.

5. Gebruik van cookies
Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek gebruiken we op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Dit dient ter behartiging van ons middels een belangenafweging zwaarder wegend gerechtvaardigd gebleken belang bij een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die wij gebruiken, worden weer gewist wanneer u de browsersessie beëindigt, d.w.z. wanneer u de browser sluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat aanwezig en stellen ons in staat uw browser te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt (permanente cookies). De bewaarperiode van cookies kunt u zien in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo configureren dat deze u informeert wanneer er cookies worden geplaatst zodat u per geval kunt besluiten of u de cookies accepteert of deze in bepaalde gevallen of in het algemeen weigert. Elke browser heeft zijn eigen methode waarop cookie-instellingen worden beheerd. Dit staat omschreven in het Help-menu van de browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt aanpassen. Uitleg over de verschillende browsers vindt u via de volgende links:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: apple-safari.giga.de/tipps/cookies-in-safari-aktivieren-blockieren-loeschen-so-geht-s/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Opera™: help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

Indien u cookies weigert, kan dit de functionaliteit van onze website beperken.

6. Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Voor website-analyse maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.de). Dit dient ter behartiging van ons middels een belangenafweging zwaarder wegend gerechtvaardigd gebleken belang bij een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden, bijvoorbeeld cookies, waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De automatisch verzamelde gegevens over uw gebruik van deze website worden doorgaans aan een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Door activering van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres verkort voordat het wordt verzonden binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts bij uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het anonieme IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt in principe niet met andere gegevens van Google samengevoegd.
Google LLC heeft haar hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier inzien. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld.
U kunt voorkomen dat de middels het cookie verkregen gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) door Google verzameld en verwerkt worden door via de volgende link een browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Als alternatief voor de browser-plug-in kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Daarbij wordt er een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

7. Contactmogelijkheid en uw rechten
U heeft recht op gratis inzage in uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens en eventueel recht op rectificatie, beperking van de verwerking, op overdraagbaarheid of wissen van deze gegevens.
Voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgegevens, voor inzage, rectificatie, beperking of het wissen van gegevens, alsook voor het intrekken van gegeven toestemming of het bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van gegevens kunt u rechtstreeks contact met onze toezichthouder voor gegevensbescherming opnemen per e-mail aan datenschutz@meisterwerke.com  of via het adres in onze colofon.
Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

8. Recht van bezwaar
Voor zover wij ter behartiging van een voor ons binnen een belangenafweging zwaarder wegend gerechtvaardigd belang persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven, kunt u bezwaar maken tegen toekomstige verwerking. Indien de gegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde zoals hierboven beschreven uitoefenen. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, heeft u alleen recht op bezwaar indien er hiertoe redenen bestaan die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Na uitoefening van uw recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn om de verwerking te handhaven, welke zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.
Dit geldt niet indien de verwerking wordt uitgevoerd ten behoeve van direct marketing. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet verder voor dit doeleinde verwerken.

 

Picture credits:
© iStockpoto, stocksnapper ID 96779891
© iStockpoto, t_kurma ID 84840365 

Konzeption, Gestaltung und Programmierung: 

www.neuesgestalten.de